Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Necdet Alpata Havacılık Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Necdet Alpata Havacılık Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çalışan bağlılığı ve motivasyonunu desteklemek amacıyla, sosyal aktivite faaliyetleri için gerekli kaynakları oluşturarak tüm ALPATA Grubu çalışanlarını kapsayan etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu etkinlikler, insanların bir araya gelmesini sağlayarak birlik ve beraberlik duygularını güçlendirirken, çalışan bağlılığını arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, doğal afet dönemlerinde, afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan her türlü ayni ve nakdi yardımı toplamak ve bu yardımları etkin bir şekilde ulaştırmak derneğin öncelikli misyonları arasındadır. Bu çabalarla, afetzedelere destek olmak ve acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Necdet Alpata Havacılık Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, çalışan bağlılığından doğal afet yardımlarına, sosyal sorumluluk projelerinden eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstererek topluma değer katmayı ve insanların yaşamlarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktayız. Toplumun her kesimine dokunarak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak daha güçlü bir toplum için çaba göstermekteyiz. Necdet Alpata Havacılık Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, sizleri değerli misyonumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Birlikte daha geniş kitlelere ulaşarak ve toplumda olumlu bir etki yaratarak insanların yaşamlarını iyileştirme yolunda birlikte adım atabiliriz. Her türlü destek ve katkınız, derneğimizin amaçlarına ulaşma çabalarında büyük bir öneme sahiptir ve bizim için son derece değerlidir.